SANKO ส่งมอบผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูปให้แก่ลูกค้าอย่างไร?

ความเที่ยงตรงในกระบวนการผลิตของ SANKO จากการออกแบบพิมพ์ การผลิต การรักษาพื้นผิวและลงสีผลิตภัณฑ์ นำไปสู่ความเที่ยงตรงในการให้บริการ เราสามารถรับประกันคุณภาพที่สูงที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

1. รับคำสั่งซื้อ

ทำการสรุปรายละเอียดของงานเมื่อได้รับคำสั่งซื้อ

2. ออกแบบพิมพ์

ด้วยทักษะความรู้ของ SANKO ได้แก่ การประกอบชิ้นส่วน, รูปร่างของ cutting gate, รูปร่างของ runner, การระบายแก๊สและหล่อเย็นถูกใช้ร่วมกันในการออกแบบพิมพ์ที่มีคุณภาพในการผลิต

3. จัดสร้างพิมพ์

ผลิตพิมพ์ด้วยความแม่นยำสูงตามแบบวาด
พร้อมแก้ไขแบบตัวอย่างได้ทันที

เครื่องประจุไฟฟ้า
เครื่องตัดลวด
เครื่อง MC

4. ผลิตตัวอย่าง

SANKO มีผู้เชียวชาญในกระบวนการฉีดขึ้นรูปจำนวนมาก

5. วัดความถูกต้อง

ผู้เชี่ยวชาญจะใช้อุปกรณ์วัด 3 มิติในการทำงาน

6. ลูกค้าตรวจรับ

กระบวนการผลิตที่เที่ยงตรงของ SANKO จากการออกแบบพิมพ์ การฉีดขึ้นรูป การผลิต การจัดการพื้นผิวผลิตภัณฑ์และประกอบ

เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะเมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าที่ผลิต(รูปร่าง/การปรับแต่ง) เราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ทันที เรายังมีศูนย์ออกแบบพิมพ์ฉีดขึ้นรูปและส่วนการผลิตในโรงงานที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

เอกลักษณ์องค์กร

  • 1. เป็นบริษัทที่ได้รับการเชื่อถือจากทั่วโลก
  • 2. นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมที่ดีที่สุด
  • 3. ธุรกิจของเราจะรับผิดชอบและตอบแทนสังคม