[layerslider id=”3″]

เร็วที่สุดและทันสมัยที่สุดในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ยินดีต้อนรับ

ความคาดหวังของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ SANKO เราภาคภูมิใจในการนำส่งผลิตภัณฑ์ได้ตามกำหนดโดยไม่เคยล่าช้าเลย SANKO มีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ติดต่อเราเมื่อคุณนึกถึงงานฉีดขึ้นรูป

เอกลักษณ์องค์กร

1. เป็นบริษัทที่ได้รับการเชื่อถือจากทั่วโลก
2. นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมที่ดีที่สุด
3. ธุรกิจของเราจะรับผิดชอบและตอบแทนสังคม

ทำไมลูกค้าของเราจึงเลือก SANKO?

กระบวนการผลิตที่เที่ยงตรงของ SANKO จากการออกแบบพิมพ์ การฉีดขึ้นรูป การผลิต การจัดการพื้นผิวผลิตภัณฑ์และประกอบ

เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะเมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าที่ผลิต(รูปร่าง/การปรับแต่ง) เราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ทันที เรายังมีศูนย์ออกแบบพิมพ์ฉีดขึ้นรูปและส่วนการผลิตในโรงงานที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

  • คุณภาพในการผลิตของเราได้รับการรับรองโดย ISO9001:2000 (มิถุนายน 2003) ในการออกแบบและผลิตพิมพ์ และการออกแบบและฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์